Top

Overlijden in het buitenland

Per jaar overlijden er zo’n 1400 a 1500 Nederlanders tijdens een vakantie of zakenreis in het buitenland. Voor de nabestaanden betekent dat vaak veel extra zorgen. Er moet namelijk extra veel worden geregeld om het lichaam van de overledene naar Nederland te krijgen.

Ten eerste dient een arts, net als in Nederland, het lichaam van de overledene te onderzoeken en een akte van overlijden op te stellen. Daarna moet er aangifte worden gedaan bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.  Zodra dit is gebeurd en het overlijden officieel is vastgesteld is de volgende stap om de overledene terug naar Nederland te krijgen.

Als het overlijden gebeurt in België en Luxemburg gelden dezelfde regels als in Nederland. Een verklaring van overlijden door een arts ter plaatse is voldoende om de uitvaart in Nederland te mogen doen plaatsvinden.
Voor andere landen gelden meer regels. De landen die zijn aangesloten bij ‘de overeenkomst van Straatsburg’ en ‘overeenkomst van Berlijn’ en dit zijn de meeste landen wel, moeten een ‘laissez-passer’ afgeven. Dit duurt soms enkele dagen doordat hierbij via de ambassade wordt gecommuniceerd met Nederland. In Nederland is men echter weer afhankelijk van hoe snel de plaatselijke autoriteiten en de uitvaartverzorger  meewerken. Als dit alles is geregeld kan het vervoer plaatsvinden.
 

Het vervoer

Het vervoer kan per auto of per vliegtuig gebeuren. Het vervoer van het lichaam van de overledene gebeurt in een kist met een zinken binnenkist. De binnenkist wordt afgesloten en door de autoriteiten verzegeld. Pas na aankomst op bestemming mag de zegel worden verbroken. Dit heeft als doel om ongewenste en criminele activiteiten te voorkomen.
Als het lichaam wordt vervoerd per vliegtuig dan kan de uitvaartverzorger in Nederland de overledene ophalen in een speciaal mortuarium op Schiphol.
 

Reisverzekering

Als er een reisverzekering is afgesloten dan scheelt het veel zelf geregel. U kunt dan een beroep doen op de alarmcentrale van de verzekeraar. Deze alarmcentrale regelt via een specialistisch bedrijf de repatriëring (het vervoer) van het lichaam naar Nederland. De lokale uitvaartverzorger regelt de papieren die nodig zijn voor het vervoer en daardoor heeft u veel minder zorgen. Als het lichaam in Nederland aankomt moet het eerst worden ingeklaard en vervolgens wordt het naar een begrafenisondernemer gebracht. U kunt ondertussen al dingen regelen voor de begrafenis of crematie.

Ambassade

Als er geen reisverzekering is afgesloten, dan kunt u hulp krijgen via het Nederlands consulaat of de Nederlandse ambassade. De adressen van de consulaten en ambassades vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken. Het ministerie van Buitenlandse zaken zal u assisteren en bemiddelen bij de terugkeer van het lichaam van de overledene. Ook assisteren zij u bij het verkrijgen van een kopie van de offciele papieren of stellen zij u een tolk ter beschikking als dat nodig is.

Kosten

Het vervoer van het lichaam van de overledene kan aardig oplopen. Het kost al snel zo’n 2.500 tot 10.000 EUR. Als er een reisverzekering is afgesloten dan zit dit hier vaak bij en neemt de reisverzekeraar de kosten voor zijn rekening.
Als de overledene niet was verzekerd zijn de kosten voor rekening van familie en/of vrienden. Als ook zij de kosten niet kunnen betalen, dan worden deze betaald door de autoriteiten van het land van overlijden. Het lichaam wordt dan echter niet terug gebracht naar Nederland. Er zal ter plekke begraven of gecremeerd worden volgens de daar geldende gewoonten.
 

De crematie of begrafenis in Nederland

Het kan alles bij elkaar enkele dagen duren voordat het lichaam van de overledene in Nederland aangekomen is.  Als de aankomst in Nederland vijf dagen na het overlijden is dan moet, volgens de wet, zo spoedig mogelijk overgaan worden tot de uitvaart.  Hierdoor is het in veel situaties niet meer mogelijk om enkele dagen uitstel aan te vragen voor de uitvaart.