Top

Checklist: direct regelen na overlijden

Het overlijden van uw partner, kind of familielid is ingrijpend. Of dat nu in het buitenland of in Nederland gebeurt. In deze tijd moet u vaak veel regelen. Wij hebben voor een u kort overzichtje gemaakt waarin u kunt zien waar u allemaal aan moet denken om direct te regelen:

Aangifte

De arts geeft nadat iemand is overleden een ‘verklaring van overlijden’ af. Deze verklaring heeft u nodig om aangifte te doen van overlijden bij de burgerlijke stand. De gemeente geeft u vervolgens een uittreksel uit het overlijdensregister af. Dit uittreksel heeft u later nodig voor het regelen van enkele praktische zaken en om verlof tot begraving of crematie te verkrijgen. Bel bij het overlijden op reis ook de alarmcentrale van de reisverzekering en bij overlijden na een ongeluk ook de autoverzekering.

Uitvaart

Uitvaartverzekering
Misschien heeft de overledene een uitvaartverzekering. Als de verzekering een bedrag uitkeert kan hiervan de uitvaart geregeld worden. Vaak wijst de verzekeraar een uitvaartondernemer aan.

Uitvaartondernemer
Een uitvaartondernemer kan u bijstaan bij het regelen van praktische zaken die geregeld moeten worden. Dit is niet verplicht, maar is vaak wel prettig.

Verzorging en opbaring
Leg een aantal zaken klaar voor de uitvaartondernemer voor de laatste verzorging en eventuele opbaring, denk hierbij aan: kleding, een mooie kleurenfoto, kunstgebit, bril.

Rouwbrieven
Verstuur de rouwbrieven op de dag van of de dag na overlijden. TNT Post heeft hiervoor een speciale verzendset. Deze set is normaal gesproken verkrijgbaar via uw uitvaartverzorger of op het postagentschap.

Testament
Mogelijk had de overledene speciale wensen rondom zijn uitvaart en deze vastgelegd in een testament. U kunt via het centraal testamentenregister nagaan of er een testament is.

Bank

Informeer de bank van de overledene, zodat de bank de bankzaken met zorg kan afhandelen. In de periode dat de rekening namelijk geblokkeerd is kan het zijn dat het geld van de rekening toch nodig is. Uw bank kan er voor zorgen dat deze rekeningen betaald worden.

Inkomsten

Nabestaandenpensioen
In de pensioenregeling van de overledene kan een nabestaandenpensioen geregeld zijn. Een pensioenuitvoerder verstrekt jaarlijks een overzicht (UPO) waarin staat of u recht heeft op een nabestaandenpensioen.

Verzekering
De overledene kan een overlijdensrisicoverzekering afgesloten hebben die geld uitkeert bij overlijden. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een deel van de hypotheek aflossen of uw maandelijkse inkomen aanvullen.

ANW (Algemene nabestaandenwet)
De ANW is een verzekering geregeld door de overheid die u voorziet van een basisuitkering als u daarvoor in aanmerking komt. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Op de website van de rijksoverheid vindt u hier meer informatie over.