Top

Checklist: regelen na de uitvaart

Er moeten vele zaken direct geregeld worden na het overlijden, maar ook na de uitvaart moet er nog van alles geregeld worden. Ook hiervan hebben we voor u een overzichtje gemaakt om u op weg te helpen.

Abonnementen en contracten

Als er niemand meer in de woning achterblijft van de overledene moeten de nutsvoorzieningen en dergelijke worden opgezegd. U kunt hierbij denken aan: water, gas, elektriciteit, kabeltelevisie, internet, mobiele telefoon, vaste telefoon aansluiting,
Veel betalingen worden automatisch uitgevoerd omdat deze bedrijven hiertoe zijn gemachtigd. Op rekeningafschriften kunt u deze betalingen herkennen aan de code ‘IC’. U moet contact opnemen met de verschillende bedrijven om deze incasso’s stop te zetten.

Verzekeringen

Verzekeraars krijgen over het algemeen niet automatisch bericht van het overlijden van uw dierbare. Neem daarom contact op met de verzekeraars om het overlijden door te geven. Als de verzekering op naam staat van meerdere personen dan moet de polis gewijzigd worden.
De meeste verzekeringen kunt u meteen opzeggen, maar het kan verstandig zijn om de inboedelverzekering pas op te zeggen als het huis leeg is en een autoverzekering kan pas worden opgezegd als de auto geen eigendom meer is. Bij het opzeggen van de ziektekostenverzekering moet u denken aan het declareren van de laatste nota’s.

Testament

Het kan zijn dat de overledene zijn nalatenschap heeft vastgelegd in een testament. Via het centraal testamentenregister kunt u nagaan of dit het geval is. Het nalatenschap bestaat uit de bezittingen én de schulden die een overledene nalaat.

Als er sprake is van een testament kan een notaris u helpen bij het verdelen van het nalatenschap.

Wilt u het nalatenschap niet aanvaarden? Dat kan. U kunt afstand doen van de volledige erfenis. Een nalatenschap verwerpen gebeurt bij de rechtbank en kan niet meer ongedaan gemaakt worden.

Auto

Laat de overledene een auto of motor na? Dan bent u verplicht om het kentekenbewijs binnen 5 weken op de naam van de nieuwe eigenaar over te laten schrijven. Als een deel van het kentekenbewijs van het voertuig van de overledene ontbreekt dan kunt u als nabestaande een vervangend kentekenbewijs aanvragen bij de RDW.

Kluis

Misschien heeft de overledene een kluis bij een bank gehuurd waar ook waardevolle bezittingen in zitten. Ga na bij de bank of er zo’n kluis in bezit was.

Bestaande leningen

Als de overledene een persoonlijke lening of een doorlopend krediet had bij een bank dan is deze geblokkeerd. Erfgenamen kunnen er geen gebruik meer van maken. De overledene kan ook een lening hebben bij een andere instantie. In alle gevallen worden de erfgenamen aansprakelijk voor de schuld. De schuld wordt als dat mogelijk is betaald van het nagelaten geld.

Huurwoning

Een contract van een huurwoning eindigt niet als de huurder overlijdt. U moet daarom contact opnemen met de verhuurder om het overlijden door te geven.


Koopwoning

Ook de hypotheek van een koopwoning eindigt niet vanzelf na overlijden. U moet hiervoor contact opnemen met de betreffende bank over de afwikkeling of omzetting van de hypotheek.

Toeslagen

Door het overlijden ontstaat er een nieuwe situatie. U komt nu wellicht in aanmerking voor bepaalde toeslagen. Zoek uit voor welke toeslagen u in aanmerking komt en of u recht heeft op bijvoorbeeld een bijstandsuitkering.